trodsig 5 år TR-grunduddannelsen - Modul 2 Forløb B 2018

Ny TR? - tilmeld dig de første to moduler på TR-grunduddannelsen. Modul 1 "TR som nyvalgt" og Modul 2 "TR`´s mangfoldige opgaver", hænger sammen. Efter Modul 1, er du tilbage på arbejdspladsen i en kort periode, inden du fortsætter på Modul 2, sammen med de andre TR fra holdet på Modul 1. Læs mere om hvem der kan deltage, og hvad modulerne handler om. Du har tilmeldt dig Modul 2, da du tilmeldte dig Modul 1.
Tirsdag 4. september 2018
10.00
Best Western Plus Hotel Fredericia
Vestre Ringvej 96
7000 Fredericia

stik på benet  

julefrokost menu ud af huset Hvad handler kurset om

mehrdad zamani danmark  

Modul 1 – TR som nyvalgt

marcus and markieff morris Første modul i TR-grunduddannelsen er et 2-dages internatkursus, med overnatning betalt af Etf.

england kort med byer  Indhold

 • TR's opgaver, pligter og roller
 • TR's rettigheder og vilkår
 • Introduktion til Etf som professions- og fagforening
 • Gensidige forventninger Etf og TR imellem
 • Opgavefordeling TR, konsulenter og politikere imellem
 • Det offentlige aftalesystem
 • TR's kompetenceudvikling
 • Ledelsesretten
 • TR's og TR for flere faggruppers forhandlings- og aftaleret
 • Forhandling af nyansættelser
 • Møde med Etf's regionsformænd om det lokale samarbejde

i hver feld Efter kurset vil du

 • Have viden om, hvad det indebærer at være TR i Etf, og forhåbentligt se dig selv som Etf's repræsentant og interessevaretager på arbejdspladsen
 • Kunne varetage lønforhandling i forbindelse med nyansættelser og rådgive ansøgere
 • Kunne bruge de regler, der er aftalt for TR's og TR-suppleantens funktion og vilkår i praksis, og på sigt få forhandlet dig til så gode vilkår som muligt i TR-hvervet
 • Kunne vurdere, hvordan det kan være hensigtsmæssigt at handle i forhold til ledelsesretten
 • Kunne vurdere, hvordan du kan/skal inddrage Etf's konsulenter og/eller Etf's politikere
   

buddha statue 35 cm Modul 2 - TR’s mangfoldige opgaver

cafe smag ebeltoft Andet modul i TR-grunduddannelsen er et 3-dages internatkursus, med overnatning betalt af Etf.

hvor hurtigt vokser skæg Indhold

 • Grundlæggende om overenskomsten, og hvordan den bliver til
 • Den Danske Model - historie
 • Etf i forskellige forhandlings- og interessefællesskaber
 • Bisidderrollen
 • Forhandling af lokal løn, decentrale arbejdstids- og senioraftaler
 • Basal forhandlingsteknik og strategi, herunder forberedelse, gennemførelse og afslutning af en forhandling
 • Introduktion til SU/MED-systemet
 • Snitflader og opgavefællesskab mellem TR og AMiR
 • Kommunikationens betydning
 • Hvad gør det attraktivt og udviklende at være TR?
 • Møde med Etf's landspolitikere om politikudvikling i Etf

one more cup of coffee Efter kurset vil du 

 • Være i stand til at rådgive medlemmer i overenskomstspørgsmål samt kunne indgå lokale aftaler om løn, arbejdstid og senioraftaler i overensstemmelse med Etf's politikker
 • Være i stand til at varetage funktionen som bisidder
 • Have indblik i MED/SU-strukturen på din arbejdsplads og bliver i stand til at forberede et punkt til dagsordenen i MED/SU
 • Have indblik i Den Danske Model i et historisk perspektiv samt hvilke forhandlings- og interessefællesskaber Etf er den del af i dag
 • Have viden om, hvordan politik bliver til i Etf og hvordan TR kan være en aktiv medspiller
   

små pjuskede hunde Din forberedelse

dyrepasser elev løn På Modul 1 får du en hjemmeopgave at arbejde med mellem Modul 1 og Modul 2.

skridttæller der kan tåle vand Efter Modul 2 arbejder du med en ny hjemmeopgave.
 

skarpt lys i øjet Målgruppe

vild heks film Nyvalgte:

 • TR
 • TR-suppleanter for flere faggrupper, hvis TR ikke er ergoterapeut
   

bedste ice breakers Forudsætninger for at deltage

nationalpark thy løb Du har ikke tidligere deltaget på:

 • Modul 1 og 2 eller
 • TR-grunduddannelsen før 2012

filmen sofie 1992 Husk at søge om tjenestefri med løn hos din leder, inden du tilmelder dig.
 

greys hvide verden sæson 10 Hvad er et internatkursus?

dog lifting weights Du er på kursusstedet fra kursusstart dag 1 til undervisningen slutter dag 2, inkl. middag, socialt samvær samt overnatning mellem første og anden dag. 
 

ikast avis mediehuset Udgifter ifm med kurset

bodily distress syndrome (bds) Modul 1 og 2 er gratis.  

sam smith nyt album Etf dækker udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og transport.

ulykkelig kærlighed digte Find Etf's retningslinjer om refusion af transport pige cykler 28 
 

hjemis bilen lyngby Deltagerantal

forskellige typer bor 24
 

haunted house silhouette Først-til-mølle-princippet

prabhas and anushka Pladserne på kurserne bliver tildelt efter først-til-mølle-princippet.

psykologi aabent universitet Når pladserne er fyldt op, bliver der oprettet en venteliste til efterfølgende tilmeldinger.
 

filler i læber Undervisere og kursusleder

monkey3 icarus tab Konsulenter fra Afd. Forhandling & Løn i Etf.
 

sleep hotel kolding Program

verdens mest smadrede bil Du kan hente programmet for Modul 2 55 nord fdf (PDF)

huller i øret