boxen aalborg åbningstiderafrika på kartet > uroligheder i 50erneoveranstrengelse af albue > tapas og vinbar aalborg Ansættelse

hvad tid kommer julekalender 2017 Ansættelse

Her kan du læse om reglerne for ansættelsesbrev og om forløbet før en ansættelse.

Ansættelsesbrev

Alle, der ansættes i en stilling på mindst 8 timer om ugen i gennemsnit, og hvor ansættelsen varer mindst en hel kalendermåned, skal have et ansættelsesbrev.

Hvornår har jeg krav på et ansættelsesbrev?

tante tråd karklude Opfylder din ansættelse betingelserne, har du krav på at modtaget et ansættelsesbrev ved tiltrædelsen og senest en måned efter ansættelsesaftalens indgåelse.

lægerne nyberg og rosenstand På det offentlige område er det indgået aftale om arbejdsgiveres pligt til at fremsende ansættelsesbrev og om krav til indholdet.

dim sum dk Ansættes du privat, er det ansættelsesbevisloven, der er gældende.

Hvad skal der stå i et ansættelsesbrev?

kalender december 2017 Dit ansættelsesbrev skal som minimum indeholde oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, så som:

  • Arbejdsstedet.  Har du ikke et fast arbejdssted, eller et sted hvor du hovedsageligt arbejder, skal der stå, at du er beskæftiget på forskellige steder med udgangspunkt fra arbejdsgiverens adresse
  • Stillingsbetegnelse (titel, rang, stilling eller jobkategori)
  • Ansættelsens begyndelse. Er ansættelsen midlertidig eller tidsbegrænset, skal ansættelsesforholdets forventede varighed oplyses
  • Den ugentlige arbejdstid
  • Bestemmelser om løn og lønsammensætning, pension og udbetalingsterminer
  • Bestemmelser om eller henvisning til vilkår for prøvetid, opsigelsesvarsler, ferie, sygdom, barsel, gældende love og aftaler, herunder overenskomsten.

ortopædiske sko kolding Dette gælder både ved offentlige og private ansættelser.

fremkaldelse af billeder pris Læs ansættelsesbrevet grundigt igennem, inden du underskriver det.  Er der noget du ikke forstår eller er i tvivl om, så kontakt din tillidsrepræsentant eller Etf.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke modtager et ansættelsesbrev?

squaw valley ski resort Har du ikke fået ansættelsesbrevet indenfor en måned efter , du rykke din arbejdsgiver, gerne pr. mail og om nødvendigt et par gange, så du efterfølgende kan dokumentere, at du har rykket for ansættelsesbrevet.

bitcoin value 2009 to 2018 Udebliver ansættelsesbrevet trods rykkere, så kontakt din tillidsrepræsentant eller Etf.

victor gallo juhl Opstår der tvivl eller uenighed om ansættelsesforholdets vilkår, og du ikke har modtaget et ansættelsesbrev, hvor vilkårene er beskrevet, kan der i visse tilfælde skulle udbetales en mindre godtgørelse. I så fald skal du kontakte Etf.

Ansættelsessamtalen

Indkaldes du til ansættelsessamtale, får du lejlighed til at uddybe din ansøgning og præsentere dig selv. Du får også mulighed for at få et indtryk af arbejdspladsen og svar på de spørgsmål, du måtte have forberedt forinden.

Hvordan forbereder jeg mig til jobsamtalen?

indkøbstur til tyskland fra nykøbing f Det vil altid være en god idé at gå ind på arbejdsgiverens hjemmeside og orientere dig om arbejdspladsen, både generelt om f.eks. virksomhedsplan, værdigrundlag og personalepolitik og mere specifikt om det område, du har søgt inden for.

ayrton senna brazil Er der oplyst en kontaktperson i stillingsopslaget kan du overveje at rette henvendelse og spørge efter en stillings- eller funktionsbeskrivelse. Den kan være mere udførlig og anvendelig i din forberedelse. Forbered gerne nogle spørgsmål, du vil stille ved samtalen. Det viser, at du har forberedt dig.

dømt på engelsk Overvej, hvad du kan forvente at blive spurgt om. Du vil ofte som noget af det første blive bedt om en uddybende begrundelse for, at du har søgt netop det job.

lex luger vs yokozuna Du kan også forvente, at blive spurgt om, hvad dine forventninger er til lønniveau. Er du bekendt med, at der er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, kan du kontakte vedkommende for rådgivning.  Du kan også kontakte Etf, der kan oplyse, om der er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen.

st kitts and nevis Som nyuddannet har du ikke ergoterapeuterfaring at byde ind med i et job, men vær opmærksom på, hvad der ligger af opgaver i den stilling, du måtte blive tilbudt. Der kan være opgaver, som ikke er aflønnet via den OK-aftalte grundløn og som der derfor bør gives tillæg for, uanset hvor meget eller lidt erfaring du har som ergoterapeut. Det kan f.eks være stillinger som visitator, koordinator mv.

turistbusser til salg i dk Det er Ergoterapeutforeningen eller den lokale tillidsrepræsentant, der forhandler den endelige lønindplacering med arbejdsgiveren.

the brasher doubloon  

Hvem er med til en jobsamtale og hvordan forløber den?

advokat dahl viborg Du vil formentlig møde et ansættelsesudvalg på 2-4 personer. Det vil være daglig leder, evt. en overordnet leder, tillidsrepræsentanten og/eller en medarbejder fra gruppen/afdelingen.

battle mechs hacked Nogle arbejdsgivere oplyser i invitationen hvem der deltager.  Er det ikke tilfældet, og du ønsker at vide det, så kontakt arbejdspladsen og få det oplyst.

tilbud wood wood Varigheden af en jobsamtale kan variere, men som regel varer den under en time.

kvickly åbningstider jul Ønsker du at vide, hvor mange der søgt stillingen har du ret til at få det oplyst.

munthe plus simonsen modeshows Mod slutningen af samtalen bør I komme ind på, hvad du forventer i løn, hvornår det afgøres hvem der får stillingen og hvornår du kan forvente at få besked.

Jeg er tilbudt nyt job, hvad gør jeg?

esperanza ignacio nielsen Du tilbydes formentlig jobbet ved en telefonopringning fra arbejdsgiver. Bed om, at få det bekræftet skriftligt, så du har dokumentation herfor.

jyske mastercard rejseforsikring Det er vigtigt, at du ikke opsiger dit nuværende job før lønnen er forhandlet!

sorel støvler herre Det er tillidsrepræsentanten eller Etf, der forhandler løn med arbejdsgiveren, hvor Etf har overenskomst. Tilbydes du ansat på en privat virksomhed uden overenskomst med Etf, er det dig selv, der forhandler og aftaler lønnen med arbejdsgiveren. Du kan altid få råd og sparring i Etf, hvad det angår.

huset no 10 helle Gem en kopi af stillingsannoncen, eller en eventuel funktionsbeskrivelse. Det kan få betydning for en kommende lønforhandling.

Hvad må arbejdsgiver ikke spørge om til en jobsamtale?

tutanota password reset Der må ikke stilles spørgsmål om dit helbred og graviditet eller ønske om at blive gravid.

radio de peru en vivo Arbejdsgiver må ikke spørge til generelle eller konkrete helbredsoplysninger, der IKKE har betydning for det konkrete job. Dog er du som ansøger forpligtet til at oplyse om evt. sygdom, som er af væsentlig betydning for jobbet og din arbejdsgiver. Reglerne herom er fastlagt i Helbredsoplysningsloven.

overføre penge til udlandet Som kvindelig ansøger har du iflg. Ligebehandlingsloven først pligt til at fortælle, at du er gravid, når der er 3 mdr. til forventet fødsel. Du har ikke pligt til at oplyse, om du overvejer af få børn i nærmeste fremtid.

cedar green fermob Arbejdsgiver må ikke stille spørgsmål om religion, politisk anskuelse, etnisk, national eller social baggrund samt seksuel orientering. 

Kan jeg få fri med løn til en jobsamtale?

den dyreste bil Er du opsagt fra dit job, eller selv har sagt op, men endnu ikke er fratrådt, har du iflg. Funktionærloven ret til at få fri med løn til at søge anden beskæftigelse (i praksis jobsamtaler).

glas fra kastrup Når du beder om frihed til at gå til, skal der tages hensyn til, at det ikke er til for stor ulempe for din nuværende arbejdsgiver.

Sidst opdateret
07.12.2015