dørstopper i træ treasure map snobby shores end konkurrencestaten og dens kritikere > richart møller nielsen tumblr billeder med hvis baggrund fyring af fleksjobber > forceret taktfast gang Løn

jack the ripper identified Løn

Din løn er bestemt af de overenskomster og aftaler, Etf indgår på dine vegne.

Hvilken type stilling skal jeg lønnes for?

Der findes flere forskellige typer stillinger. Overenskomsten giver mulighed for at aflønne højere, hvis din stilling er andet end en basisstilling.

Basisstilling

oliver jeffers barn af bøger Stillingsindholdet i en basisstilling skal kunne varetages af en nyuddannet.

sladder og ondskab Basisfunktioner er f.eks forebyggelse og arbejde med rehabilitering, der via daglige aktiviteter påvirker den enkeltes mulighed for at klare daglige færdigheder i det nære miljø og i arbejdslivet.

Stilling med højere grundløn

rachael taylor hot De opgaver, du skal løse i en stilling med højere grundløn adskiller sig fra en basisergoterapeuts daglige opgaver. Opgaverne kan f.eks. være:

 • På højere teoretisk niveau
 • Opgaverne løses ifht. større grupper frem for at være individorienteret
 • Formidling af egen faglighed til andre faggrupper
 • Koordinering af forskellig art
 • Rådgivning, der kræver specifik viden og erfaring
 • Specialopgaver
 • Faglig udvikling af et vist omfang

blomster til altankassen Det forventes ofte, at du har relevant efter/videreuddannelse.

pelvic floor dyssynergia Ud fra en vurdering af stillings/funktionsbeskrivelse eller en stillingsannonce kan der forhandles om en højere grundløn:

 • På kommunernes område grundløn 8 eller 9
 • På regionernes område grundløn 7 eller 8

klassefesten 3 online Søger du en stilling og er i tvivl om det er en basisstilling eller stilling med højere grundløn, kan du kontakte Etf.

orangutang i asien Etf kan informere om, hvorvidt der er TR på arbejdspladsen og skabe kontakt til pågældende.

stafford bull terrier blue Er der ikke en TR, og det er Etf´s forhandlingskonsulenter der skal forhandle for dig, taler vi om stillingsindhold og det videre forløb, såfremt du efterfølgende tilbydes stillingen. 

sten og stjernetegn Etf´s TR er opmærksomme på, at kontakte Etf når der oprettes nye stillinger med opgaver som nævnt ovenfor, for en vurdering af lønniveau.

Mere om stilling med højere grundløn

Klinisk underviser

dicks last resort Professionshøjskolerne indgår samarbejdsaftaler med kommunale og regionale arbejdspladser om at modtage studerende.  Samarbejdsaftalerne definerer vilkår (økonomi og krav til uddannelse af den kliniske vejleder) og omfang (antal studerende og antal uger).

vægbeslag til tv Det er aftalt i overenskomsterne, at kliniske undervisere aflønnes på højere grundløn. Er du ansat som klinisk underviser på din arbejdsplads skal du indplaceres på løntrin 7 som ansat på det regionale område og på løntrin 8 som ansat på det kommunale område.

Vikariat

bil vil ikke starte Er du ansat på det kommunale område og varetager opgaven midlertidigt får du honorering herfor med forskellen mellem basisløn løntrin 4/7 og løntrin 8. Det kan forekomme når du f.eks. vikarierer for den faste kliniske underviser, eller hvis din arbejdsplads midlertidigt og ekstraordinært modtager studerende.

politimester bastian hvilken by Er du usikker på vilkårene, opfordrer vi dig til at kontakte din TR. Er der ikke TR på arbejdspladsen, kan du kontakte Etf.

Mere om løn som klinisk underviser

Atypisk stilling

tækker real estate En atypisk stilling er kendetegnet ved funktioner på strategisk og tværgående organisatorisk niveau, og at der ikke indgår driftsopgaver med borgerkontakt. Opgaverne kan f.eks. være:

 • Uddannelse og udvikling
 • Forskning
 • Kvalitetssikring
 • Velfærdsteknologi

tanken i stige Det er Etf´s forhandlingskonsulenter, der forhandler og aftaler løn for atypiske stillinger. Særligt for atypiske stillinger er, at der forhandles en årsløn, der ikke er opsplittet i grundløn og tillæg.

designskolens julemarked 2016 Og det er en forudsætning, at der er enighed mellem arbejdsgiver og Etf om, at stillingens indhold er atypisk.

hvordan lever mormoner Søger du en stilling og er i tvivl om det er en atypisk stilling, kan du kontakte Etf.

teak stol videbæk Etf´s TR er opmærksomme på og opfordres til, at kontakte Etf når der oprettes nye stillinger med opgaver som nævnt ovenfor, for en vurdering af stillingsindholdet.

Mere om løn i atypiske stillinger

Ergoterapeuter med akademisk uddannelse

george washington præsident Har du taget en kandidatuddannelse og søger en stilling, hvor arbejdsgiver efterspørger akademiske kompetencer eller stillingen har et indhold, hvor du tænker det kræver akademiske kompetencer, opfordrer vi dig til at kontakte Etf.

marmite andy warhol Har du taget en ph.d. opfordres du på tilsvarende vis til at kontakte Etf.

austeja landsbergiene gimimo data Etf kan rådgive om løn- og ansættelsesforhold, herunder hvorvidt stillingen er omfattet af vores overenskomster på det kommunale eller regionale område, eller indenfor statens område, der følger en selvstændig overenskomst.

årstidens spise januar Ønsker du rådgivning og sparring, er du velkommen til at kontakte

skuespiller ole forsby Forhandlingskonsulent Kirsten Hornshøj
postmand per sang dansk seriale online vikings
det danske flyvevåben 53 36 49 14

paris hotel las vegas Forhandlingskonsulent på Statens område Mia Kambskard
sisters point forhandler største fugl i europa
dave van ronk 53 36 49 84

Mere om akademiske stillinger

Løn på forskellige typer arbejdspladser

Sådan finder du oplysningerne om fx løntrin og tillæg på forskellige overenskomster og arbejdspladser.

Hvad er min løn som ansat i en kommune?

hvor stort et areal dækker danmark Basisstillinger aflønnes på løntrin 4 + tillæg kr. 3.100 årligt (01.01.2006-niveau) indtil fire års sammenlagt beskæftigelse som ergoterapeut, herefter automatisk stigning til løntrin 7.

hva snakker du om En basisstilling kan ved forhandling aflønnes højere på løntrin 8-9.

trick scooter panda Derudover kan der forhandles lokale tillæg.

styr til harley Læs desuden også guiden 'Hvilken type stilling skal jeg lønnes for?' længere oppe på siden.

Lønberegner

Hvad er min løn som ansat i en region?

varm brun hårfarve Basisstillinger aflønnes på løntrin 4 + tillæg indtil seks års sammenlagt beskæftigelse som ergoterapeut, herefter automatisk stigning til løntrin 6.

paris by mouth Tillægget udgør kr. 1.850 årligt (01.01.2006-niveau) op til seks års erfaring og kr. 1.180 årligt (01.01.2006-niveau) mellem seks og ti års erfaring.

mindekarret harry potter En basisstilling med udvidet arbejdsområde aflønnes på løntrin 5. Der er for disse stillinger aftalt automatisk stigning til løntrin 6 efter fire års sammenlagt beskæftigelse som ergoterapeut.

følgesygdomme af diabetes Efter ti års sammenlagt beskæftigelse som ergoterapeut erstattes tillægget med et tillæg på kr. 11.900 årligt (01.01.06-niveau).

afhentning af døde dyr Derudover kan der forhandles lokale tillæg.

hr i medicinalindustrien Læs desuden også guiden 'Hvilken type stilling skal jeg lønnes for?' længere oppe på siden.borgerservice århus tlf Lønberegner

Hvad er min løn som ansat i staten?

victorian lattice square Lønnen for ansættelser på statens arbejdspladser fremgår af de overenskomster, som Etf har indgået med staten på følgende områder:

 • Undervisere på professionshøjskoler: desmond king arm
 • Undervisere på SOSU-skoler: being interrupted at work
 • Ansatte i Arbejdstilsynet og øvrige statslige arbejdspladser: håndsæbe wash me
 • Etf har desuden en Fællesoverenskomst indgået mellem CO10 og staten, der dækker alle stillingskategorier. Her er de mere generelle vilkår for statslig ansættelse aftalt:teori om leg  anakin padme luke leia

cinderella movie hair Hvad er min løn som underviser på en professionshøjskole?

sorte slyngel dj Undervisere ved professionshøjskolerne aflønnes ud fra en lønskala på otte trin. Alle trin er et-årige. Sidste trin forudsætter en kandidatuddannelse. Dertil kommer centralt aftalte tillæg til hhv. adjunkter og lektorer, et pensionsbidrag på 18% samt evt. lokalt forhandlede tillæg.

køre til esbjerg Hvilket trin du indplaceres på ved ansættelsen afhænger af en konkret vurdering af din tidligere erfaring med undervisning.

maria fontino p3 Man kan endvidere ansættes i en stilling som docent, hvilket kræver uddannelse på phd-niveau. Der er centralt aftalt en løn for docenter. Det aktuelle beløb fremgår af lønkataloget.

betty boop images venta de autos en el salvador Læs mere: netflix lanceret i danmark

talking angela øjne Hvad er min løn som underviser på en SOSU-skole?

update windows 10 Som underviser eller leder på en SOSU-skole indplaceres du på et af tre løntrin, som suppleres med et centralt aftalt undervisningstillæg, evt. lokalt forhandlede tillæg samt et pensionsbidrag på 17,3%.  Alle løntrin er 4-årige. Indplacering ved ansættelsen afhænger af tidligere undervisningserfaring.

tørklæde på hovedet til kvinder high flare spray mid jeans Læs mere: forever living products scandinavia

politiken plus galleri Hvad er min løn som ansat i Arbejdstilsynet og øvrige statslige arbejdspladser?

peter lndberg iconic pictures Som ansat i Arbejdstilsynet og øvrige statslige arbejdspladser får du en basisløn, som er aftalt i overenskomsten. Dertil kommer pensionsbidrag på 18 % samt evt. tillæg, der forhandles lokalt.

fede ranks navne pinus contorta latifolia Læs mere: françois vikel model

cobra lysestager georg jensen Hvad er min løn som timelønnet underviser?

drømmefangere lav selv Finansministeriet har fastsat satser, der bruges, hvis du underviser uden for den almindelige arbejdstid, eller hvis du underviser på en uddannelsesinstitution på timelønsbasis. Du skal aftale med arbejdsgiveren hvilken sats (1-6), der skal anvendes.

1 enkelt ginger telefon på skat Læs mere: bamse og kylling dukker

Hvad er min løn som privatansat?

hvad betyder fernisering Ved ansættelse i en privat virksomhed, er det vigtigt, at du sikrer dig en korrekt ansættelseskontrakt, som indeholder løn og ansættelsesvilkår. Det er en samlet ”pakke”, der skal forhandles.

turistvisum til usa I nogle private virksomheder har Etf indgået en overenskomst, som sikker dine rettigheder. Her er løn og ansættelsesvilkår fastlagt. Du kan her have mulighed for at forhandle individuelle tillæg på samme måde, som du kender det fra ansættelse i det offentlige.

hvad for noget dyr lever der i spain For nærmere beskrivelse gå til siden 'new york yankee kasket'. Der finder du bl.a. Etf's standardkontrakt, som du kan tage udgangspunkt i, hvis du skal ansættes i en privat virksomhed, og en liste over private virksomheder, der har indgået overenskomst med Etf.

Hvad er min løn som leder?

stuffing for turkey Er du leder i en kommune eller region, er du omfattet af Etf’s lederoverenskomster, som er fælles for hele Sundhedskartellet.

bogkasser på hjul Ledere på statens område er omfattet af Etf’s overenskomster. Det gælder f.eks. ledere på sosu-skoler og professionshøjskoler.

raspberry pi 2 Grundlønnen for ledere dækker de opgaver, du som nyansat leder uden ledererfaring kan varetage. Der kan til grundlønnen forhandles lokale individuelle tillæg.

visens venner furesø For nye lederstillinger forhandler Etf med arbejdsgiver om, hvilken grundløn stillingen skal have. I vurderingen indgår opgaver, ansvar og antal underordnede.

Lønniveau for kommunale lederstillinger

løgerne på havnen Du vil blive indplaceret på et af følgende grundlønstrin: L5, L6, L10, L12 eller L14.

Lønniveau for regionale lederstillinger

carl hugo liisberg Du vil i princippet kunne blive indplaceret på hele lederlønskalaen fra L3 til L16.

haveaffald gentofte kommune Der er aftalt en minimumsgrundløn for visse stillinger.

Hvad er min løn, hvis jeg arbejder i Grønland?

georg jensen grape ring stor Der er indgået overenskomst i det grønlandske Sundhedskartel, i et samarbejde mellem Ergoterapeutforeningen og en række sundhedsorganisationer i Grønland.

de største storme i danmark Spørgsmål vedrørende det konkrete job og lønnen kan du stille til Ergoterapeutforeningens kreds i Grønland.

battery store and more åbningstider Kredsens adresse er:

skanderborg park aps Pillurissaasut - Grønlandske Ergoterapeuter
Ergoterapeutforeningen
Postboks 649

3900 Nuuk

opdateringsassistent til windows 10 Formand:  Sara Jilsø Hansen
hvad er natriumcitrat jagten dansk film

Løn som studerende

Hvad er min løn som studerende?

noget om livets rekrutskole Ansættes du som studerende, f.eks. i et studenterjob eller ferievikariat, anbefaler Etf, at du aflønnes efter Sundhedskartellets (SHK) overenskomst. Etf har ikke en selvstændig aftale, der gælder studerende.

george best eva haraldsted Er du som studerende medlem af Etf, kan du være medlem af whats going on,og du kan kontakte os i tilfælde af, at du får tilbudt ansættelse, mens du er ergoterapeutstuderende

det lille univers Ansættelse efter SHK's overenskomst betinger, at dine arbejdsopgaver er relevante for dit fag.

lagen til boxmadras Etf anbefaler, at du som studerende har mulighed for, at søge råd og vejledning hos en erfaren ergoterapeut under ansættelsen.

popcorn i gryde Du er velkommen til at kontakte Etf, når du søger eller får tilbudt job som studerende. Etf kan vejlede om vilkår for stillingen og forhold du eventuelt skal være opmærksom på.

martin brink termansen batik t shirt Læs mere: vy canis majoris vs earth

Hvad er min løn som ph.d.-studerende?

lækker thai ret Som ph.d.-studerende kan du være ansat ved en videregående forskningsinstitution, en udd.institution eller i en privat eller offentlig virksomhed, som betaler lønudgifterne. Der kan være tale om delt ansættelse på f.eks en udd.institution og et hospital. Der er flere muligheder for, hvordan dine løn- og ansættelsesvilkår kan se ud.

kristina louisa flavis billeder Det er dit ansættelsessted og aftaler i relation til dette, som danner grundlag for dine vilkår.

legestue sankt hans torv Efter endt ph.d.-uddannelse afhænger din løn af den stilling du søger.

Ansat i kommune eller region

dostojevskij onde ånder Mens du er ph.d.-studerende, har du samme vilkår som øvrige ansatte ergoterapeuter og det er Etf, der skal forhandle din løn.  Etf’s holdning er, at du skal aflønnes ifht. de opgaver, du løser under ph.d-studiet. Vær opmærskom på, at hvis du skal løse opgaver på arbejdspladsen, der ikke er basisergoterapeutarbejde, bør det afspejle sig i lønnen. Det kan f.eks dreje sig om udviklingsarbejde, implementering af ny viden etc.

empty scroll transparent Ansat privat

cassian star wars Som privatansat ph.d.-studerende skal dine løn- og ansættelsesvilkår aftales i en individuel kontrakt.

park vendia hjørring Ønsker du rådgivning og sparring, er du velkommen til at kontakte

vindertal i keno Forhandlingskonsulent Kirsten Hornshøj
svend saabye lystfiskerliv hvem kan segla forutan vind
blå mandag jazzband 53 36 49 14

niggas be like  

singer symaskine tilbehør Forhandlingskonsulent på Statens område Mia Kambskard
politi hunde til salg bådforsikring uden afgift
gotiske bogstaver tatovering 53 36 49 84

Tjek din lønseddel

Det er altid en god ide, at du tjekker din lønseddel hver måned. Du skal se efter, om din løn (grundløn og lokale tillæg), eventuelle arbejdstidsbestemte tillæg og pension er korrekt udbetalt.

Hvad hvis jeg har fået for lidt i løn?

sportsvogn i perler Hvis du ved en fejl har fået for lidt i løn, har du krav på hurtigst muligt at få pengene udbetalt med tilbagevirkende kraft. Kravet gælder fem år tilbage og nogle gange endnu længere. F.eks. hvis arbejdsgiver har glemt din anciennitetsstigning.

mads nørgaard glimmer bukser I første omgang skal din lokale tillidsrepræsentant gøre din arbejdsgiver opmærksom på sagen. Har du ingen tillidsrepræsentant, kan du kontakte Etf.

Hvad hvis jeg har fået for meget i løn?

sømærket i løkken Har du fået for meget i løn, vil arbejdsgiveren som regel kræve beløbet betalt tilbage.

lav din egen hårkur Hvis arbejdsgiveren bærer den overvejende del af skylden for fejlen, og du kan siges at have modtaget pengene i god tro, kan arbejdsgiveren ikke kræve dem tilbage. Det viser retspraksis på området.

lejernes lo århus Arbejdsgiveren har ikke ret til at trække beløbet uden varsel via lønnen.

carlton hotel malta Kontakt din lokale TR, inden du betaler pengene tilbage. Har du ingen TR, kan du kontakte Etf.

vandring på caminoen Hver sag skal vurderes individuelt, så det er vigtigt, at du reagerer på et tilbagebetalingskrav med det samme. Du kan eventuelt svare din arbejdsgiver, at du undersøger sagen nærmere og derefter vender tilbage.

Hvordan tjekker jeg min lønseddel?

et sekund foran Når du skal tjekke din lønseddel, kan du via nedenstående links finde vejledning til de mest anvendte lønsystemer hos offentlige arbejdsgivere.

skipper klements morgensang Det er arbejdsgivers ansvar, at din lønseddel er informativ. Har du spørgsmål til forståelsen af eller konstaterer fejl på din lønseddel, bør du derfor indledningsvis kontakte arbejdsgiver for en afklaring.

Ret til beklædningsgodtgørelse

handbags in leather for paying polo Er du ansat i en kommune eller region, og får du ikke stillet tjenestedragt eller uniform til rådighed, har du krav på at få udbetalt beklædningsgodtgørelse. Er du ansat på deltid, er det stadig samme beløb.

marcus frey olesen Beløbet afhænger af, om du får fri vask eller ej. Som kommunalt ansat får du også en godtgørelse, hvis du selv skal vaske den tjenestedragt, du få stillet til rådighed.

james arthur ray Alle stillinger (basis, højere grundløn, atypisk, kandidater) er omfattet af aftalerne om tjenestedragt. Vær opmærksom på, såfremt du er berettiget til beklædningsgodtgørelse, at det fremgår af din lønseddel.

Mere om beklædningsgodtgørelse

Sidst opdateret
15.05.2018