symbol for troskab tamtam i glassalen bluse vende palietter børn > asian house odense hvor længe skal torskerogn koge ishockey live dk > montreux grand hotel Sygdom

jesus tegninger sjove Sygdom

Om din ret og pligt, når du er syg og dine rettigheder i forbindelse med børns eller pårørendes sygefravær.

Hvornår skal jeg melde mig syg?

i rummet tegninger Du skal give din arbejdsgiver besked om, at du er syg på den første sygefraværsdag. Du skal følge de regler, der gælder for sygemelding på din arbejdsplads. Typisk er en opringning ved arbejdstidens begyndelse tilstrækkeligt.

the love guru Det bør fremgå af arbejdsstedets retningslinjer eller personalepolitik, hvordan og hvornår man melder sig syg. Det kan også fremgå af dit ansættelsesbrev.

product key for microsoft office 2007 Det er altid dit ansvar at give besked i rette tid og på rette måde. Er du ikke selv i stand til at give denne besked, er det dit ansvar at sørge for, at der bliver givet besked under alle omstændigheder.

hvordan åbnes en iphone Når din arbejdsgiver er korrekt informeret om sygefraværet, er du ikke forpligtet til løbende at meddele, at du fortsat er syg. Hvis du kan sige noget om, hvornår du forventer at vende tilbage til arbejdet, er det dog almindeligt at orientere arbejdsgiver.

Skriftlig sygemelding

sushi århus vestergade Din arbejdsgiver kan forlange, at du udfylder en Tro- og Love-erklæring (skriftlig sygemelding) på en særlig blanket hvor du erklærer, at du rent faktisk er syg. En skriftlig sygemelding kan som udgangspunkt tidligst kræves af arbejdsgiver fra anden fraværsdag.

Har jeg ret til løn under sygdom?

bayern münchen wiki Som casas de venta en jarabacoa månedslønnet har du ret til sædvanlig løn under sygdom. Sædvanlig løn er den løn inklusive tillæg, du normalt får udbetalt.

ad i fryseren Efter 30 dages sygdom modtager din arbejdsgiver sygedagpengerefusion fra din hjemkommune. Det betyder ikke umiddelbart noget for dig, men det er vigtigt, at du i den forbindelse udfylder de attester, som du får tilsendt fra din hjemkommune.

gyldendals bogklubber kontakt Som seden skole webstart timelønnet har du som udgangspunkt ikke ret til løn under sygdom, med mindre det er aftalt med din arbejdsgiver. Du kan i stedet være berettiget til sygedagpenge fra din kommune.

Har jeg ret til erstatningsafspadsering ved sygdom?

selvfølgelig på engelsk Afspadsering gælder som en arbejdsdag, hvor du bare ikke gør tjeneste. Derfor vil sygdom på en afspadseringsdag ikke give adgang til en erstatnings-afspadseringsdag.

club penguin rewritten play now Hvis du afspadserer forud for din ferie og bliver syg i afspadseringsperioden, vil din efterfølgende ferie som udgangspunkt blive suspenderet, netop fordi ferien ikke er påbegyndt.

fylkesmannen i aust og vest agder Du skal derfor også huske at sygemelde og raskmelde dig under afspadsering.

Hvad må jeg under sygdom?

league of leaguens Selvom du er sygemeldt, er du ikke forpligtet til at ligge hjemme under dynen.

mænd når de henter øl Du er derimod forpligtet til at medvirke aktivt til at blive rask igen. Det betyder, at du skal følge den behandling, du bliver ordineret og i øvrigt opføre dig fornuftigt og ansvarligt.

skabe til badeværelse Du må gerne gå en tur, tage til lægen eller på apoteket. Er du f.eks sygemeldt med stress eller en ryglidelse, kan det ligefrem være en del af behandlingen, at du kommer ud og bevæger dig.

erstatning for fejlbehandling Du kan tage ophold på andre adresser, selv om du er sygemeldt, blot skal opholdet medvirke til at fremme din tilbagevenden til arbejdet. Ved ønske om ophold i udlandet (EU-lande) skal du altid kontakte din læge og din hjemkommune.

droemmekage fra brovst Hvis du under dit sygefravær ikke opholder dig på din bopæl, er du forpligtet til løbende at holde dig ajour med e-boks, post, telefonbeskeder og e-mails fra arbejdsgiver og din hjemkommune.

Hvilke regler gælder ved læge- og tandlægebesøg?

slå på tråden Du bør altid undersøge, hvilke retningslinjer der gælder for læge- og tandlægebesøg i arbejdspladsens personalepolitik/retningslinjer.

flotte måder at lave sin tale på Det er væsentligt at forholde sig til, hvad lægebesøget handler om. Hvis der er tale om et akut læge- eller tandlægebesøg, kan det sidestilles med sygdom, og så kan du gå til læge i arbejdstiden med fuld løn. Hvis du har ret til fuld løn gælder det også transporttiden og eventuel ventetid.

amerikanske pandekager uden mælk Ved almindelige lægebesøg, ambulant hospitalsbehandling, behandling hos speciallæge eller tandlæge har du pligt til at forsøge at placere fraværet under hensyntagen til arbejdspladsens tarv. Det vil sige, så vidt muligt uden for arbejdstiden, eller hvor det er til mindst gene for arbejdsgiveren.

fru sejersen far til fire jeans med huller

margot kjoler chokolade  

Længere tids sygdom

Er du syg i længere tid, skal du forberede dig på en sygefraværssamtale. At få lavet en fastholdelsesplan med din arbejdsgiver kan også være en mulighed.

Sygefraværssamtale med arbejdsgiver

mistet uddannelse bevis Hvis du har været sygemeldt i længere tid har din arbejdsgiver pligt til at indkalde dig til en personlig samtale - en sygefraværssamtale.

shops at wailea Formålet med en sygesamtale er at fastholde dig i arbejdet. Fokus skal således være på din helbredelse, samt om der er noget, arbejdsgiveren kan gøre for at du (hurtigere) kan vende tilbage.

dåbskage dreng firkantet Til samtalen kan du og din leder i fællesskab udarbejde første del af en mulighedserklæring. Læs mere om mulighedserklæringer under 'Samtale om mulighedserklæring' længere nede på siden.

carl gustav jung Sygefraværssamtalen skal gennemføres senest fire uger efter første sygedag. Der skal indkaldes med et rimeligt varsel (nogle få dage).

østerbro svømmehal 2016 Føler du, at du er for syg til at deltage i sygefraværssamtalen, anbefaler Etf, at du kontakter din læge og får lægens vurdering. Vurderer din læge, at du ikke kan deltage i en personlig samtale med arbejdsgiver, kan samtalen afholdes telefonisk.

gastronomisk institut knudhule Hvis din læge vurderer, at du er for syg til at deltage i en personlig eller telefonisk samtale, eller at deltagelse kan forværre din sygdom, har du ikke pligt til at deltage.

srpska liga zapad Du kan opleve at blive kontaktet af din arbejdsgiver før der er gået fire uger. I mange tilfælde er kontakten fra arbejdsgiveren en del af arbejdsstedets personalepolitik. De fleste arbejdspladser har interne retningslinjer for samtaler under sygdom.

Tillidsrepræsentant med til møde

hvad betyder cinderella I nogle tilfælde er det en god idé at tage din tillidsrepræsentant med til samtalen. Hvis tillidsrepræsentanten ikke har mulighed for at deltage, kan du i stedet bede en ven om at deltage. Din arbejdsgiver taget referat af samtalen for at kunne dokumentere hvad der blev aftalt.

hvor mange gange tisser man om dagen En sygefraværssamtale er ikke det samme som en tjenstlig samtale og bør derfor ikke på nogen måde handle om ansættelsesretlige konsekvenser. Såfremt du alligevel oplever, at samtalen udvikler sig i retning af en tjenstlig samtale, har du altid mulighed for at bede om en pause, hvor du eventuelt kan kontakte Etf.

pris for storebælt Etf står altid til rådighed med vejledning og bistand. Du kan også kontakte Etf forud for samtalen og aftale, at en konsulent står til rådighed og yder bistand telefonisk, hvis du får brug for akut bistand under samtalen.

Samtale om fastholdelsesplan

chicago bulls shop Forventer du ikke at vende tilbage på arbejde indenfor otte uger fra den første sygedag, har du ret til at bede om en skriftlig fastholdelsesplan for, hvordan du hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdet, udarbejdet i samarbejde med din arbejdsgiver.

color kids legetøj Din arbejdsgiver kan afslå at udarbejde en fastholdelsesplan, hvis han vurderer, at der ikke er behov for en plan.

rene henriksen fodbold I modsætning til mulighedserklæringer kræver en fastholdelsesplan ikke din læges medvirken.

Læs mere

Skal jeg holde ferie, mens jeg er syg?

guld stjerne bordkort Du kan ikke afholde ferie, mens du er sygemeldt, da sygdom er en feriehindring. Du må vente med at holde ferie, til du er raskmeldt.

talk show the roots Hvis du vurderer, at du gerne vil afholde (en planlagt) ferie, kan du raskmelde dig i ferieperioden, afvikle ferien for så bagefter at sygemelde dig igen.

masha og bjørnen youtube Din arbejdsgiver kan - som betingelse for at imødekomme anmodningen - kræve, at du kontakter din hjemkommune, før ferien påbegyndes, og aftaler en "teknisk raskmelding".

cilla og rolf börjlind Den "tekniske raskmelding" sikrer arbejdsgiveren mod, at der starter en ny arbejdsgiverperiode ift. sygedagpenge, hvis du kommer tilbage fra ferie og fortsat er sygemeldt.

hvad er sport godt til what a wonderful world Læs mere: hvad er formueskat

Erklæringer fra lægen

Din arbejdsgiver kan bede om forskellige former for lægelige erklæringer, der kan dokumentere din sygdom.

Samtale om mulighedserklæring

butik karin winther Din arbejdsgiver kan forlange en mulighedserklæring - også i tilfælde af kort sygefravær eller gentaget sygefravær. Den anvendes typisk i tilfælde, hvor arbejdsgiveren er i tvivl om, hvilke arbejdsopgaver du som sygemeldt kan varetage og hvilke skånehensyn, der bør tages.

holly marie combs En mulighedserklæring består af to dele:

 1. Den første del udarbejder du og din arbejdsgiver i fællesskab. Her skal beskrives dine funktionsnedsættelser, de påvirkede jobfunktioner og de skånehensyn, der aftales mellem dig og arbejdsgiveren. Din arbejdsgiver har i henhold til helbredsloven ikke krav på at få oplyst, hvad du fejler. Din arbejdsgiver kan kun kræve oplysninger om dine funktionsbegrænsninger i forhold til arbejdet.  
 2. Den anden del af erklæringen udfyldes efterfølgende af din læge. Din læge skal på baggrund af erklæringens første del og en samtale med dig vurdere, om arbejdet kan genoptages helt eller delvist og i så fald på hvilke vilkår. Lægen kan også foreslå tilpasning af arbejdet og give et skøn over sygdommens varighed.

kort over hua hin Hvis din læge ikke er enig i de tiltag, der fremgår af erklæringens første del, er lægens vurdering den afgørende.

rosenhaven ved kongsøre Din læge skal indsende den udfyldte erklæring til din arbejdsgiver inden for en rimelig frist, hvis intet andet fremgår.

Betales af arbejdsgiver

scooter dele online Mulighedserklæringen betales af din arbejdsgiver. Føler du, at du er for syg til at deltage i en samtale om mulighedserklæring, anbefaler Etf, at du kontakter din læge og får din læges vurdering.

simone bendix og camilla bendix Vurderer din læge ligeledes, at du ikke bør deltage i en personlig samtale med din arbejdsgiver, kan samtalen afholdes telefonisk. Vurderer din læge, at du ligeledes er for syg til at deltage i en samtale pr. telefon, har du ikke pligt til at deltage i en samtale.

Læs mere

central person register  

Fri attest

trækker torsk i land Din arbejdsgiver kan bede om en bekræftelse fra din læge på, at du er syg, samt hvor længe det forventes at vare. Lægen må ikke skrive diagnose eller andre sygdomsspecifikke oplysninger. Udtalelsen kaldes en "fri attest", og den betales af din arbejdsgiver.

banker på fyn I følgende situationer kan en ”fri attest” være relevant.

 • Hvis du ikke ønsker at deltage i en sygesamtale og gør gældende, at du er for syg til at møde op eller deltage pr. telefon
 • Du sygemelder dig i din opsigelsesperiode
 • Hvis du sygemelder dig i forbindelse med ferie, således at der foreligger en feriehindring
 • Hvis du er alvorligt eller længerevarende syg, og din arbejdsgiver påtænker at opsige dig af denne grund
 • Hvis er tidligere er udarbejdet en mulighedserklæring, og hvis der efter den periode, hvor uarbejdsdygtighed var forudsat, fortsat er tale om fravær. 

Funktionærlovens varighedserklæring

rabatkode zalando 2017 Har du været syg i 14 dage eller mere, kan din arbejdsgiver kræve af få oplyst den forventede varighed af sygefraværet. Oplysningen gives i en erklæring enten fra din egen læge eller af en speciallæge. Du vælger selv, hvilken relevant speciallæge der skal udstede erklæringen. Udgiften betales af arbejdsgiveren.

møns bank præstø Arbejdsgiver har ikke ret til at få oplysninger om sygdommens art.

rose the one Flere speciallæger har ventelister, og det kan gøre det vanskeligt at få en tid til en konsultation. Det er dog vigtigt, at du bestræber dig på at fremskaffe erklæringen indenfor den af arbejdsgiver anførte frist. Det betyder, at det til tider kan være hensigtsmæssigt at kontakte flere forskellige speciallæger med henblik på at få en tid til en konsultation snarest muligt. Det er vigtigt, at du kan dokumentere, at du har forsøgt at få en tid hurtigst muligt.

hotel ilusion calma hæmangiom i leveren Læs mere: hvor sidder culotte

Delvis sygemelding

kighul fra stue til køkken Hvis du er syg, kan din læge give dig en delvis sygemelding frem for en fuldtidssygemelding. Det er vigtigt, at du ved en delvis sygemelding får aftalt arbejdstid og arbejdsmængde med din arbejdsgiver.

invitationer til konfirmation tekst Den bruges når:

 • Du godt kan klare en del af dit arbejde (restarbejdsevne)
 • Når du ifølge lægen skal deltage i behandling.

mest fattige verdensdele Du skal have mindst fire fraværstimer om ugen ved en delvis sygemelding. Fravær pga. behandling kræver mindst to behandlinger pr. uge. Udover tiden til behandling inkluderer fraværet også tid til transport og ventetid.

frøken smillas fornemmelse for sne Delvis raskmelding - delvis sygemelding kan anvendes for personer, der i en periode har vanskeligt ved at klare deres fulde normale arbejdsmængde, men som kan varetage en del af arbejdet. Det er en forudsætning at arbejdsgiveren er indforstået hermed.

viking damer tegninger Både delvis raskmelding og delvis sygemelding betyder, at du modtager din fulde løn, og at din hjemkommune refunderer arbejdsgiveren for sygefraværstimerne efter de første to uger.

Børns og pårørendes sygdom

Hvis dit barn eller dine nære pårørende bliver syge, kan der være ret til tjenestefrihed og i nogle situationer tjenestefrihed med løn.

Barns første og anden sygedag

meme tillykke lea Som offentligt ansat har du ret til hel eller delvis tjenestefrihed med løn ved barnets første og anden sygedag under følgende betingelser:

 • Barnet er under 18 år og bor hos dig
 • Fravær er nødvendigt af hensyn til barnet
 • Det er foreneligt med forholdene på din arbejdsplads

vauxhall viva 1967 Barnets første sygedag er i udgangspunktet den første dag, hvor barnet er sygt, uanset hvilket tidspunkt sygdommen indtræder på. Barnets anden sygedag ligger i umiddelbar forlængelse af første sygedag.

plakat i sort hvid nuance Forældrene kan dele første og anden sygedag imellem sig, så den ene holder første sygedag, og den anden forælder anden sygedag. Men I kan ikke begge holde både første og anden sygedag.

galaxy s5 mini I vurderingen af retten til fravær indgår en afvejning af barnet alder, sygdommens karakter og forholdene på arbejdspladsen.

andre silva fc porto Dagene regnes ikke som sygefravær.

Læs mere

Ulykke eller akut sygdom i din familie

be yourself baggrunde Du har ret til tjenestefrihed af kortere varighed, når tvingende årsager som sygdom eller ulykke i den nærmeste familie gør det påtrængende nødvendigt, at du er til stede øjeblikkeligt.

fornacina rosso di montalcino Det er praksis på den enkelte arbejdsplads som afgør om tjenestefriheden er med eller uden løn herunder definitionen af ”af kortere varighed”.

Læs mere

who was amália rodrígues  

Ret til frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse

cessna 310 rc Er du ansat i en region eller kommune og har børn under 14 år, har du ret til tjenestefrihed med løn i op til ti arbejdsdage pr. barn indenfor 12 måneder i forbindelse med barnets hospitalsindlæggelse. Dette gælder også, hvis barnet opholder sig hjemme i forbindelse med indlæggelsen.

kendall jenner instagram Ovennævnte fravær kan for begge forældre tilsammen ikke overstige ti arbejdsdage inden for 12 på hinanden følgende måneder.

sjov dansk film Arbejdsgiveren kan kræve dokumentation for hospitalsindlæggelsen.

daniel wellington watch black Som ansat i staten har du ret til tjenestefrihed med løn i optil fem arbejdsdag.

Læs mere

Pasning af alvorligt syge børn

monster high lris colps figur og tøj Barselslovens § 26 giver forældre til alvorligt syge børn under 18 år ret til dagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis man i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvis opgiver lønnet arbejde.

smoke weed everyday youtube Er du ansat i kommune, region eller stat og er betingelserne i dagpengeloven opfyldt, har du ret til sædvanlig løn. I en sådan situation skal du søge om dagpenge fra Udbetaling Danmark, og herefter kontakte din arbejdsgiver for at få hel eller delvis orlov med sædvanlig løn.

sorte armbånds ure Er du privat ansat har du ret til dagpenge fra kommunen ifølge Barselsloven § 26.

Læs mere

Pasning af børn med nedsat funktionsevne mv.

he data asnæs Er du ansat i en region eller kommune, har du ret til tjenestefrihed for de timer, hvor der er bevilget tabt arbejdsfortjeneste i henhold til bestemmelserne i § 42 i Serviceloven om pasning i hjemmet af et barn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mv.

gullig i øjnene Er du ansat i staten er det alene din arbejdsgivers afgørelse, om der kan gives tjenestefrihed.

Læs mere

Pasning af pårørende, der ønsker at dø i eget hjem

troeje i lett lopi Er du offentligt ansat har du ret til helt eller delvist fravær med sædvanlig løn, hvis der er bevilget plejevederlag. Plejevederlaget skal du søge om i din hjemkommune, og herefter kontakte din arbejdsgiver med henblik på at få tjenestefri med løn.

Læs mere

Sidst opdateret
31.03.2017